ข่าวสาร

06

03-2017

ตัวแทนจำหน่ายเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

Facebook Twitter Google+ Addthis

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560   คุณไพรัตน์-คุณผกามาศ เอื้อชูยศ ประธานกรรมการ

คุณเบญจวรรณ-คุณวุฒิไกร เอื้อชูยศ กรรมการผู้จัดการ  ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจำหน่าย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.เครื่องเย็น จังหวัดจันทบุรี และทีมช่างติดตั้ง เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

ในส่วนการผลิตใหม่ และสัมมนาเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย

และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

 

 

   คณะตัวแทนจำหน่ายถ่ายรูปเป็นที่ระลึกพร้อมกับคณะผู้บริหาร 

 

 

   คุณวุฒิไกร เอื้อชูยศ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้บรรยายเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่

 

 

 

คุณไพรัตน์-คุณผกามาศ เอื้อชูยศ ประธานกรรมการ และ คุณเบญจวรรณ-คุณวุฒิไกร เอื้อชูยศ กรรมการผู้จัดการ 

รับมอบกระเช้าขอบคุณจาก คุณถนอมทรัพย์ ลี้เลิศรัชบดี กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.เครื่องเย็น

 

Standard pride of Star Holding Group

GET To our newsletter