ข่าวสาร

23

03-2017

ท่านนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

Facebook Twitter Google+ Addthis

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ท่านนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

โดยคุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ ประธานกรรมการ และคุณวุฒิไกร เอื้อชูยศ กรรมการผู้จัดการ 

ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมโรงงานในส่วนการผลิตเดิม , ส่วนการผลิตใหม่ 

และแนะนำขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศ

 

 

 

 

 

Standard pride of Star Holding Group

GET To our newsletter