ข่าวสาร

04

04-2017

งานแสดงความสำเร็จของผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศไทย ภายใต้โครงการลดและเลิกใช้สารไฮโรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ระยะที่ 1

Facebook Twitter Google+ Addthis

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560  ทีมผู้บริหาร  STAR HOLDING GROUP  

โดยคุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ ประธานกรรมการ และ คุณเบญจวรรณ เอื้อชูยศ กรรมการผู้จัดการ

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ได้แก่ คุณอนงค์  ไพจิตรประภาภรณ์  รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

Ms. Victoria  Kwakwa  รองประธานธนาคารโลก ประจำภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก

คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณนภาพรรณ กาญจนะโภคิน รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการลูกค้าฐานราก ธนาคารออมสิน

เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ในงานแสดงความสำเร็จของผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศไทย

ภายใต้โครงการลดและเลิกใช้สารไฮโรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ระยะที่ 1

 (HCFCs Phase-out Management Plan Stage l : HPMP Stage l)

 

คณะผู้บริหารจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหาร STAR HOLDING GROUP 

 

 

คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ ประธานกรรมการ STAR HOLDING GROUP ให้การต้อนรับ

คุณอนงค์  ไพจิตรประภาภรณ์  รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

คุณนภาพรรณ กาญจนะโภคิน รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการลูกค้าฐานราก ธนาคารออมสิน

 

 

 

 

 

 

คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ  

กับคุณอนงค์  ไพจิตรประภาภรณ์  รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ

Ms. Victoria  Kwakwa  รองประธานธนาคารโลก ประจำภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standard pride of Star Holding Group

GET To our newsletter